מבוא

מבוא

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - תחום הממ"ג – GIS , מביאה בפני הציבור פרסום "אטלס מפות" 2002 , שהוא הפרסום הראשון מסוגו היוצא לאור.

 

בפרסום שלפנינו, מובאות מפות נושאיות המציגות תופעות מתחומי חיים שונים, על פי נתונים שהתקבלו מיחידות הלמ"ס השונות.

 

מבין סוגי הנתונים הנושאיים שהתקבלו, חלקם הם נתונים הנכונים ל-"מפקד האוכלוסין והדיור  1995", וחלקם הם נתונים מעודכנים עד שנת 2000, על פי סקרים שנתיים הנערכים ביחידות .

 

בפרסום זה, מוצגות מפות המשקפות תופעות בנושאים הבאים: חינוך, דמוגרפיה, בינוי, תעסוקה, איכות הסביבה ורשויות מקומיות.

 

הנתונים מוצגים בחלוקות גיאוגרפיות שונות החל מפריסה ארצית ובחלוקות הבאות: אזורים טבעיים, גושים ברמה ארצית, אזורים סטטיסטיים ברמה ארצית, יישובים, מטרופולין תל אביב ומטרופולין חיפה.

 

הערה: לגבי מטרופולין חיפה, הנתונים מוצגים בגבולות המטרופולין החדשים, שעודכנו בשנת 2001, 

פרט לנתוני התעסוקה המוצגים בגבולות הישנים.

 

הפרסום, בשנה זו, יוצא רק על גבי CD.

 

תודה מיוחדת נתונה לאנשים ביחידות ששיתפו פעולה וסיפקו את קבצי הנתונים, שאיפשרו את הפקת האטלס.

 

 

צוות הממ"ג, השותף לעשייה, מקווה שמגוון המפות בפרסום זה יהיה נוח ואפקטיבי לשימוש, יוסיף מימד נוסף להבנת נתוני הלמ"ס ויתרום להבנת היכולות הגלומות ביחידת הממ"ג להצגת נתונים במגוון רחב של אפשרויות.