שיעור מקבלי דמי אבטלה בעיריות 2001

ממוצע תלמידים לכיתה בחינוך היסודי והעליסודי בעיריות 2001

תאונות דרכים עם נפגעים בעיריות 2001

הכנסות סופיות והוצאות לנפש בתקציב הרגיל בעיריות מדורג לפי הכנסה עצמית לנפש 2001

שיעורם של הארנונה הכללית ושל המענק הכללי מסך כל ההכנסות הסופיות בעיריות 2001

שיעור עודף/גירעון תקציבי מסך כל ההכנסות הסופיות בעיריות 2001

עודף/גירעון תקציבי לנפש בעיריות 2001

ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות, לפי רמה חברתית-כלכלית 1002:

הכנסות סופיות והוצאות לנפש, הכנסות סופיות, לפי מקור

הגירעון התקציבי לנפש, שיעור הגירעון התקציבי מסך כל ההכנסות הסופיות