הרשויות המקומיות בישראל 2001
פרופיל רשויות רשימות תרשימים מפות לוחות מבוא הקדמת למ"ס

פרסום הרשויות המקומיות בישראל 2001 מופק במספר פורמטים פרסום נייר,ע"ג תקליטור ולראשונה מוגש הפרסום במלואו ובתוספות יחודיות באינטרנט
.תפריט הנושאים להלן מחולק בהתאם לתוכן פרסום הנייר. לפרסום הוספנו באמצעות מערכת הממ"ג הקיימת בלמ"ס מפה אינטראקטיבית
המפה מאפשרת צפיה בנתוני הרשויות בצורה גאוגרפית מרחבית ,יצירה של מפות נושאיות ע"פ נתונים שונים הניתנים בפרופיל הרשויות,תשאול מרחבי,והדפסת מפה של הרשויות בישראל לפי בקשת המשתמש (אזור ,קנ"מ).פרוט נוסף על אופן השמוש במפה האינטראקטיבית ניתן לקבל במדריך
ומעלה  וברזולוציה 768*1024 INTERNET EXPLORER 5.5 מומלץ לצפות במפה האינטראקטיבית ב

מפה אינטראקטיבית
מדריך למשתמש
מפות סטטיות
כללי
ממצאים עקריים
הגדרות והסברים
מקורות
הרשויות המקומיות לפי משתנים פיזיים וכספיים-דירוגים
הרשויות המקומיות לפי משתנים פיזיים וכספיים-מספרים מוחלטים
איגודי ערים והרשויות המקומיות המאוגדות בהם,לפי שירות
רשימת ועדות תכנון ובנייה וסמליהן
מפתח יישובים במועצות אזוריות,לפי אלף-בית
לפתיחת המפה האינטראקטיבית

מדריך לשמוש במפה האינטראקטיבית

כל  הזכויות  שמורות  © מדינת ישראל 1997   -