שיעור מקבלי דמי אבטלה בעיריות 2002

ממוצע תלמידים לכיתה בחינוך היסודי והעל יסודי בעיריות 2002

תאונות דרכים עם נפגעים בעיריות 2002

הכנסות סופיות והוצאות לנפש בתקציב הרגיל בעיריות מדורג לפי הכנסה עצמית לנפש 2002

שיעורם של הארנונה הכללית ושל המענק הכללי מסך כל ההכנסות הסופיות בעיריות 2002

שיעור עודף תקציבי מסך כל ההכנסות הסופיות בעיריות 2002

עודף תקציבי לנפש בעיריות 2002

ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות 2002

ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות 2002, לפי רמה חברתית-כלכלית 2001

ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות 2002, לפי רמה חברתית-כלכלית 2001 הכנסות סופיות והוצאות לנפש

ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות 2002, לפי רמה חברתית-כלכלית 2001 הכנסות סופיות לפי מקור