םיטלחומ םירפסמ - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.2 חולםיטלחומ םירפסמ - םייפסכו םייזיפ םינתשמ יפל ,תוימוקמה תויושרה -.2 חול
20022002
 (ליגרה ביצקתב ,שפנל ח"ש) םייפסכ םינתשמםייזיפ םינתשמ 
תימוקמ תושר ןועריג/ףדועתואצוהתויפוס  תוסנכה התיכל םידימלת עצוממ תוינוכמתלמג ילבקמילבקמ יוביר הריגה ןזאמ ןזאמתימוקמ תושר
 יביצקת רכשלכה ךסהלשממהמ תוסנכה תוסנכה לכה ךסידוסי-לעו ידוסי ךוניחבתויטרפהסנכה תחטבההלטבא ימדיעבטתימינפהריגה 
  תרוכשמו יללכ קנעמ :הזמלכה ךסתוימצע (2001/2002) ב"סשתםיבשות 1,000-ל רועיש 
      
שוג ובא41,597  4,255  1,3002,8401,420  4,26028121.195.99.826.32.01.0שוג ובא
ןאנס ובא-5222,077  4,380  1,2743,035754  3,79027156.9112.311.526.1-5.4-5.9ןאנס ובא
הדוהי ןבא-3051,215  4,743  4931,1683,270  4,43829330.315.812.67.3-1.8-1.5הדוהי ןבא
םחפ-לא םוא-441,461  3,357  5372,1281,185  3,31330131.6153.112.334.3-2.9-2.6םחפ-לא םוא
םיקפוא-2051,696  5,193  1,7073,3981,342  4,74021119.8154.619.117.5-14.8-12.1םיקפוא
הדוהי רוא-2531,483  5,249  6261,6793,317  4,99623242.059.719.813.410.211.2הדוהי רוא
אביקע רוא-5772,000  5,350  1,5752,9791,795  4,77422184.6126.829.79.05.212.1אביקע רוא
תינרוא-462,159  5,864  1,1762,4903,329  5,81834282.52.912.213.0-4.1-4.4תינרוא
רוזא11,931  5,281  8761,7503,531  5,28127288.628.512.16.27.69.8רוזא
תליא-1963,016  7,440  871,8225,384  7,20625210.559.819.016.915.417.6תליא
לאסכא-1951,457  3,142  1,1542,304644  2,94734150.0137.811.030.40.90.9לאסכא
ףוטב-לא-4301,420  4,126  1,5442,867829  3,69627115.7246.512.433.8-1.8-1.6ףוטב-לא
  הנולא-283,656  8,307  4,1185,6882,591  8,27926265.24.313.99.654.754.7  הנולא
ןיכילא-1,1412,502  6,796  2,1432,9192,385  5,30426272.223.917.513.216.615.8ןיכילא
דעלא-9542  2,699  7811,1751,515  2,69024173.929.111.763.5424.8434.7דעלא
השנמ יפלא31,522  5,948  1,2162,9582,554  5,51232343.23.914.813.827.223.5השנמ יפלא
הנקלא-1852,757  6,697  1,7373,5942,918  6,51330310.82.010.931.2-31.3-32.3הנקלא
ןילבעא-3051,853  4,883  1,3742,3202,258  4,57828161.7167.413.224.50.20.2ןילבעא
  לעפא-8971,661  6,544  238534,795  5,64828471.71.08.6-13.412.012.5  לעפא
התרפא11,762  5,387  1,2813,0701,942  5,01224182.86.16.117.719.221.3התרפא
לאירא-4022,321  5,850  1,5603,4212,027  5,44927198.538.823.010.16.710.0לאירא
דודשא-351,844  4,042  01,2182,790  4,00726159.8105.020.214.712.720.3דודשא
  לוכשא-3654,453  10,236  1,5244,8914,832  9,72326168.78.78.812.0-13.6-0.4  לוכשא
ןולקשא271,797  4,069  1141,3242,772  4,09629183.4167.321.48.70.08.6ןולקשא
היברג-לא הקאב-2961,546  3,458  7522,0721,091  3,16230169.888.715.329.41.11.3היברג-לא הקאב
  היבוט ראב-1543,816  8,998  02,2656,580  8,84529250.312.711.713.113.614.4  היבוט ראב
בקעי ראב-641,868  5,035  3481,1853,624  4,80823195.657.112.68.121.020.9בקעי ראב
עבש ראב-4831,956  4,918  1791,7572,678  4,43526182.3155.422.29.50.110.2עבש ראב
'גרמ-לא ןתסוב-4621,180  4,045  1,3712,5611,022  3,58323129.5137.810.030.86.46.8'גרמ-לא ןתסוב
תאדי'גונ-הנייעוב-9062,209  5,015  1,5443,219890  4,10929111.5243.213.231.01.72.0תאדי'גונ-הנייעוב
אתאעקוב-921,294  3,789  1,6452,4341,264  3,69730115.5102.412.119.95.56.5אתאעקוב
רוסכמ-לא ריב-4192,000  4,332  1,5583,227686  3,91330135.2207.515.531.84.74.6רוסכמ-לא ריב
לא תיב251,945  6,617  1,6164,4952,147  6,64224131.04.46.540.2-5.31.2לא תיב
הירא תיב-1492,128  6,483  1,6063,3622,781  6,14325321.51.215.115.76.16.5הירא תיב
ן'ג תיב-1,1232,232  5,408  1,4373,452832  4,28431134.951.58.120.6-1.7-3.1ן'ג תיב
ןגד תיב-21,717  4,637  1,2031,9962,639  4,63527332.737.015.314.917.015.1ןגד תיב
ןאש תיב22,009  6,428  1,9484,0912,028  6,11921191.196.227.016.0-10.6-2.6 ןאש תיב
שמש תיב-3271,197  3,767  08462,168  3,01424122.457.813.835.933.644.4שמש תיב
תיליע רתיב-8631  2,893  1,3271,960925  2,8852047.041.34.459.789.591.5תיליע רתיב
קרב ינב-3481,912  4,843  3211,7292,766  4,49524210.743.96.026.1-29.0-26.8קרב ינב
ש"יע ינב91,202  3,349  1,1772,0631,295  3,35829193.951.419.76.914.014.8ש"יע ינב
  ןועמש ינב31,675  6,802  6652,6494,024  6,6732466.811.03.221.1-21.4-8.4  ןועמש ינב
הנימינב-4771,753  5,472  1,0921,6833,312  4,99430277.331.414.713.327.426.2הנימינב
ה"מסב-1501,103  2,517  1,2271,849518  2,36730133.087.612.632.10.92.2ה"מסב
ןועבט תמסב-7511,761  4,557  1,5063,161645  3,80627155.9154.211.029.23.94.1ןועבט תמסב
הנעב141,075  3,709  1,5142,0541,668  3,72228132.4156.810.028.4-0.3-0.2הנעב
  ןאש תיב תעקב-961,971  7,745  1,7683,7503,357  7,10723131.97.87.37.9-26.5-10.4  ןאש תיב תעקב
  רנרב04,570  8,730  4174,4384,292  8,73130239.64.29.27.69.610.0  רנרב
םי תב-3981,869  4,283  2041,3952,490  3,88526186.972.218.13.7-19.5-15.5םי תב
רכמ-הדייד'ג221,791  3,599  1,1672,735843  3,57829141.6207.313.926.58.28.1רכמ-הדייד'ג
סלו'ג-1,4052,321  6,001  1,5983,3231,101  4,42430180.337.512.122.5-2.4-2.6סלו'ג
הילו'גל'ג-3251,939  4,193  1,5903,006863  3,86830150.728.62.533.00.00.4הילו'גל'ג
אקרז-א רס'ג-2941,743  4,324  1,2973,222725  3,9472970.6107.512.834.50.31.0אקרז-א רס'ג
(בלח שוג) ש'ג342,198  5,713  3,0854,4301,316  5,74725217.241.816.617.7-3.9-4.7(בלח שוג) ש'ג
ת'ג-5552,366  5,291  1,1273,0351,701  4,73631169.478.512.026.01.91.8ת'ג
באז תעבג-6361,816  4,807  9952,2001,971  4,17024264.68.511.116.7-2.2-4.0באז תעבג
הדע תעבג-1252,030  5,592  1,8533,2242,243  5,46723249.227.212.816.620.417.6הדע תעבג
לאומש תעבג31,286  4,973  4021,6743,302  4,97628316.216.613.417.164.365.4לאומש תעבג
םייתעבג-2912,213  5,242  09663,984  4,95132331.316.914.24.0-0.3-1.5םייתעבג
הרדג-8151,652  5,503  1,2422,3042,384  4,68830279.087.614.715.682.584.7הרדג
  תורדג-4181,771  7,355  1,1502,3764,542  6,91830346.14.09.86.917.216.6  תורדג
  ןלוג-4741,662  7,577  1,7963,8332,021  5,85421199.59.011.517.81.810.3  ןלוג
  ןויצע שוג161,989  7,669  1,8524,5492,408  6,95823159.16.46.534.0-23.2-9.4  ןויצע שוג
  רזג21,791  4,831  6582,2602,573  4,83328246.98.610.711.35.99.5  רזג
הנבי ןג-631,649  4,413  7091,8192,531  4,35029265.039.215.914.866.966.1הנבי ןג
  הוור ןג41,993  5,120  7551,6573,419  5,07526272.73.59.514.53.913.2  הוור ןג
הווקת ינג-4611,787  4,897  8451,4782,958  4,43729301.213.213.013.116.615.1הווקת ינג
למרכ-לא תילאד-4471,264  4,016  9752,1491,311  3,45930197.558.115.017.90.60.3למרכ-לא תילאד
היירובד-6852,376  5,146  1,5123,3301,131  4,46030158.371.18.828.50.0-0.1היירובד
דסא-לא רייד-3401,776  3,958  1,4112,876743  3,61832148.8139.98.330.41.21.3דסא-לא רייד
אנח רייד-5571,609  4,427  1,3362,862999  3,86131150.1184.726.925.71.91.4אנח רייד
הנומיד-2231,698  4,920  1,4912,9251,595  4,52024134.5191.526.812.2-18.2-11.4הנומיד
  ןורשה םורד141,325  4,973  3571,8583,044  4,90231282.58.410.516.018.817.9  ןורשה םורד
  עובלגה11,010  4,032  1,0632,4991,470  3,96924166.476.210.218.9-10.3-2.9  עובלגה
  ןוילעה לילגה11,456  10,661  1,9984,3136,349  10,66224166.818.77.24.7-58.4-21.2  ןוילעה לילגה
  ןותחתה לילגה-1652,513  6,843  1,5973,4272,938  6,36527199.69.810.19.5-4.55.1  ןותחתה לילגה
ןורשה דוה811,617  4,181  739473,316  4,26327307.616.812.510.919.721.1ןורשה דוה
  הנוכיתה הברעה64,029  11,955  3,0036,9445,017  11,96026202.62.85.621.6-6.1-8.9  הנוכיתה הברעה
רדא רה842,331  6,547  1,4782,2224,159  6,38127415.80.06.16.791.789.2רדא רה
  ןורבח רה03,473  11,978  3,7258,5901,986  10,57621139.44.17.330.41.10.0  ןורבח רה
היילצרה-1262,576  6,032  01,3294,577  5,90628376.319.913.66.9-5.6-5.8היילצרה
  ןולובז41,204  5,196  1,0581,9893,202  5,19120164.864.77.311.047.657.6  ןולובז
בקעי ןורכז-2871,455  4,488  4781,1343,057  4,19122269.614.714.113.530.329.0בקעי ןורכז
רמז-2341,454  3,201  1,4842,136831  2,96733169.547.212.526.73.43.6רמז
ריזרז-4771,525  4,388  1,6483,232679  3,91130147.297.712.530.0-1.1-0.7ריזרז
  תוליא לבח86,853  19,550  5295,73113,827  19,5582288.30.82.312.63.012.8  תוליא לבח
  הנבי לבח231,993  6,647  1,5003,6122,952  6,56425155.57.44.718.0-1.09.2  הנבי לבח
  ןיעידומ לבח-1491,824  5,003  6542,3432,511  4,85429247.55.811.417.712.313.9  ןיעידומ לבח
הרדח-3841,813  5,066  09923,690  4,68226229.595.122.07.5-0.55.2הרדח
ןולוח11,448  4,153  01,0943,053  4,14728253.246.514.76.6-10.0-9.3ןולוח
  ןולקשא ףוח-181,224  5,911  1,1752,9802,913  5,89323213.125.911.214.17.29.3  ןולקשא ףוח
  למרכה ףוח-57810  6,743  9422,7923,893  6,68622257.26.59.88.317.622.7  למרכה ףוח
  ןורשה ףוח-161,456  8,134  4582,1105,980  8,09022265.86.58.47.626.926.2  ןורשה ףוח
  הזע ףוח44,133  11,578  4,7018,0063,576  11,58220145.922.38.729.215.217.5  הזע ףוח
הרוח-511,313  3,820  1,2243,448321  3,7693073.8294.73.046.046.647.2הרוח
שיפרוח-1,6162,742  6,651  1,9324,005923  4,92830159.352.38.923.0-4.1-11.1שיפרוח
הפיח-1052,262  5,157  09734,052  5,02626275.074.816.02.3-9.5-6.7הפיח
תילילגה רוצח-4481,890  5,959  2,3593,9651,406  5,37121179.681.725.517.9-18.7-18.6תילילגה רוצח
הירבט-4702,206  6,177  4412,3923,030  5,42123183.3130.825.014.5-25.0-15.9הירבט
היירגנז-אבוט-2262,385  5,193  1,8344,041704  4,74629121.7187.120.129.4-2.3-2.7היירגנז-אבוט
ןאערוט-4181,349  4,160  1,1422,2341,508  3,74230129.9183.913.027.3-1.2-1.0ןאערוט
הבייט-2141,168  2,358  8211,618527  2,14531165.0110.512.228.6-0.3-0.7הבייט
הריט-1161,844  3,424  7982,2081,100  3,30829170.157.83.823.7-0.10.9הריט
למרכ תריט12,040  6,310  4882,3133,998  6,31122203.2107.821.27.14.95.6למרכ תריט
הרמט-4731,963  3,978  7312,3521,153  3,50528156.8243.415.229.42.11.4הרמט
ת'ג-חונאי-592,761  5,433  2,1214,1791,195  5,37428155.326.210.225.1-0.6-0.8ת'ג-חונאי
לאנבי01,889  6,099  2,2993,8091,732  5,54217202.6101.412.026.140.539.7לאנבי
הנבי-2812,348  5,448  4352,0432,935  4,97827248.979.919.213.3-16.8-15.5הנבי
דוהי-9472,102  5,691  1899143,608  4,52330288.821.016.312.07.66.6דוהי
  באוי113,904  11,968  1,2755,5676,354  11,92123204.124.98.75.63.02.1  באוי
הלעמה דוסי-1,2853,324  10,113  2,4974,1784,650  8,82814294.47.911.517.217.615.0הלעמה דוסי
עיפי-291,328  3,068  8791,9421,096  3,03832146.4164.611.923.8-1.3-1.1עיפי
תיליע םענקי11,504  4,670  7241,9402,730  4,67027237.047.223.621.12.24.6תיליע םענקי
םחורי-102,124  7,667  2,4014,7512,348  7,09917119.5151.323.616.9-32.8-30.5םחורי
םילשורי-311,639  3,551  5161,5301,990  3,52026162.346.85.922.5-9.8-6.9םילשורי
אכרי-9422,026  4,794  1,3092,858993  3,85128187.264.39.126.0-0.7-0.7אכרי
לובאכ-3911,943  4,551  1,4993,0971,064  4,16031163.7179.616.430.03.53.7לובאכ
א'גיה-לא ובא בכואכ-341,878  4,483  2,2883,3301,119  4,44926187.9156.919.327.93.93.9א'גיה-לא ובא בכואכ
ריאי בכוכ281,172  4,544  7231,4243,148  4,57229362.00.611.93.4-15.2-16.0ריאי בכוכ
(הבשומ) תרנכ-1,1593,869  9,740  2,7003,4535,129  8,581 292.114.512.48.360.058.0(הבשומ) תרנכ
הפיסכ-1422,322  4,250  1,2913,699409  4,1082866.7352.44.448.816.817.0הפיסכ
עימס-ארסכ-4422,029  4,980  2,0203,4131,126  4,53828147.667.412.527.30.2-0.7עימס-ארסכ
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ-6891,512  4,294  1,8552,971634  3,60526141.7129.117.535.8-4.0-4.3הר'גא'גח-שאבט-היבעכ
ארב רפכ-4252,345  5,810  2,1093,5931,791  5,38525137.143.93.138.84.48.0ארב רפכ
םידרו רפכ11,731  5,989  9561,7094,082  5,79126325.67.111.48.941.441.8םידרו רפכ
ףיסאי רפכ-7012,513  5,426  1,3822,8861,840  4,72533219.0119.513.618.63.12.3ףיסאי רפכ
הנוי רפכ-3611,280  4,556  1421,8062,389  4,19525264.053.816.914.433.833.2הנוי רפכ
אמכ רפכ-5992,276  5,579  2,3253,761979  4,74025235.050.816.114.09.38.6אמכ רפכ
אנכ רפכ-3971,361  3,272  1,0702,139735  2,87431143.9246.511.930.3-1.3-1.0אנכ רפכ
אדנמ רפכ-3372,002  4,255  1,2733,068850  3,91830120.9331.315.635.6-3.5-4.1אדנמ רפכ
אבס רפכ-1192,117  4,410  51,3252,966  4,29130323.522.012.87.34.38.3אבס רפכ
םסאק רפכ-6231,591  4,111  9122,3141,174  3,48830136.033.33.133.6-0.20.7םסאק רפכ
ערק רפכ-2131,095  2,871  9081,685969  2,65430175.073.114.423.80.71.0ערק רפכ
והירמש רפכ122,644  7,470  1285346,948  7,48218495.20.04.52.53.42.2והירמש רפכ
רובת רפכ-32,093  6,775  1,6112,0604,712  6,77223327.04.012.110.838.139.9רובת רפכ
לאימרכ171,692  4,158  5761,3002,876  4,17527209.482.327.97.5-4.03.0לאימרכ
  ןורשה בל-363,070  7,496  7473,3504,110  7,46030290.69.913.114.358.258.1  ןורשה בל
םיבהל-321,488  4,527  9471,6082,887  4,49531349.93.711.810.641.740.4םיבהל
דול-7441,727  4,803  4871,8082,188  3,99626304.2114.719.516.9-14.4-10.7דול
  שיכל-2282,768  7,378  2,3044,6812,072  6,75323243.648.913.317.518.117.0  שיכל
היקל-2601,728  3,352  1,4742,886206  3,0923383.7268.15.046.934.135.6היקל
  ןומרחה תואובמ142,366  9,136  3,0035,5573,295  8,85119241.98.517.212.82.0-8.0  ןומרחה תואובמ
ןויצ תרשבמ-3741,598  4,496  4271,4492,672  4,12127318.843.39.615.0-0.420.4ןויצ תרשבמ
םורכ-לא ד'גמ-4491,867  4,323  1,2772,7951,079  3,87433133.1122.414.328.2-2.0-2.3םורכ-לא ד'גמ
סמש לד'גמ2101,317  3,661  1,3812,2581,614  3,87131144.365.87.220.72.85.2סמש לד'גמ
ראגמ-2612,383  4,847  1,0863,2581,308  4,56631140.6139.79.424.5-1.6-2.4ראגמ
לדגמ-1,3102,900  10,722  3,0795,5523,859  9,41216204.457.617.513.5-1.50.7לדגמ
קמעה לדגמ-3571,780  5,566  02,6502,559  5,20923193.6117.424.910.10.05.5קמעה לדגמ
  ודיגמ5061,471  7,795  1,2263,3684,934  8,30224193.24.96.14.3-24.34.4  ודיגמ
  תוליגמ1332,857  19,367  5,24911,3744,643  16,01717160.80.010.919.9-60.3-63.9  תוליגמ
ןיעידומ41,721  3,851  2161,1432,689  3,83229279.19.816.634.075.477.1ןיעידומ
תיליע ןיעידומ-3744  2,921  9941,8881,030  2,9182532.412.55.472.557.160.8תיליע ןיעידומ
היתב תרכזמ-4681,862  6,477  9642,1623,848  6,01031279.133.714.311.728.429.2היתב תרכזמ
הערזמ21,548  4,283  2,3643,319965  4,28429151.0149.411.218.6-10.6-9.9הערזמ
  רשא הטמ-4073,132  9,895  1,4234,2954,709  9,00525183.648.69.910.8-11.9-17.8  רשא הטמ
  ןימינב הטמ91,201  5,488  1,7334,0931,403  5,49722180.09.49.134.538.146.1  ןימינב הטמ
  הדוהי הטמ31,512  5,535  7622,7342,730  5,46523237.67.710.516.815.518.4  הדוהי הטמ
הלוטמ-1,3633,199  14,254  4,2735,4426,639  12,08123307.110.210.214.715.710.2הלוטמ
רתימ-281,425  4,344  8351,4752,841  4,31629323.06.610.810.441.240.5רתימ
תוער-םיבכמ-372,557  5,805  4182,4663,302  5,76832280.00.28.96.0-5.1-4.9תוער-םיבכמ
הימחנמ-1,6263,420  11,429  5,2997,6032,200  9,803 275.136.428.214.6-5.5-6.4הימחנמ
  השנמ111,809  5,283  8332,4362,818  5,25525163.019.27.510.5-1.8-1.9  השנמ
הדעסמ-2761,489  4,987  2,0773,0041,708  4,71128121.450.27.718.1-10.6-9.0הדעסמ
איליעמ-4512,660  5,850  2,7073,7041,696  5,39925254.339.414.217.11.2-5.9איליעמ
םימודא הלעמ62,023  4,930  4772,1062,626  4,73227229.615.913.219.48.38.2םימודא הלעמ
םירפא הלעמ-1,6994,035  13,962  3,1056,1104,048  10,15821202.439.725.57.822.024.8םירפא הלעמ
  ףסוי הלעמ-3434,951  11,014  3,1778,3232,349  10,67126263.921.616.214.714.513.3  ףסוי הלעמ
ןוריע הלעמ-151,144  2,767  1,0232,052672  2,72429125.889.811.831.5-0.6-0.3ןוריע הלעמ
אחישרת-תולעמ-122,200  5,254  1,7063,2641,786  5,05025194.7100.124.312.88.910.4אחישרת-תולעמ
ןומר הפצמ-7493,967  9,502  2,3385,2083,260  8,46820161.9120.818.924.3-47.8-46.6ןומר הפצמ
  לילגה םורמ3742,226  6,653  3,0195,0981,929  7,02722200.742.514.922.35.45.6  לילגה םורמ
  םיבחרמ-9484,188  9,310  2,0704,7643,598  8,36227201.116.113.719.224.426.3  םיבחרמ
  בגשמ422,185  5,568  9473,0672,543  5,61028200.424.211.618.919.617.4  בגשמ
דהשמ000026106.9158.26.628.3-6.2-6.6דהשמ
היירהנ01,483  3,971  3491,3692,506  3,87528240.485.019.110.014.020.1היירהנ
םירפא הוונ-2511,711  5,957  07073,639  4,34626441.48.111.29.710.48.9םירפא הוונ
  קרוש לחנ591,645  10,345  2,5675,6753,790  9,46524143.23.97.318.9-12.5-10.7  קרוש לחנ
ףחנ-3312,030  4,180  1,1992,957893  3,85032120.4130.39.733.50.60.3ףחנ
הנויצ סנ162,540  5,994  2331,7944,216  6,01027286.142.317.99.810.99.9הנויצ סנ
תרצנ-2941,279  3,071  3781,4261,350  2,77729190.2221.913.124.7-5.5-5.8תרצנ
תיליע תרצנ21,511  4,610  4961,7312,801  4,53127192.0138.027.73.3-15.4-1.5תיליע תרצנ
רשנ181,685  5,170  2501,6233,564  5,18827241.863.518.910.02.92.7רשנ
תוביתנ-31,865  4,924  1,5053,3881,533  4,92121118.6134.017.028.24.56.5 תוביתנ
הינתנ-1401,959  4,674  601,4343,100  4,53328200.192.217.67.8-2.3-1.4הינתנ
רו'גאס-8492,162  6,038  2,0263,9031,286  5,18929125.659.49.124.0-1.8-1.8רו'גאס
ןויבס23,146  8,925  1315728,355  8,92729577.20.44.86.7-14.1-16.1ןויבס
ןינ'חס-7211,736  4,534  8972,6911,122  3,81330165.6180.117.228.6-4.0-3.8ןינ'חס
ר'ג'ע41,708  4,849  2,8883,6731,180  4,8532570.8127.512.629.71.11.6ר'ג'ע
רמוע23,202  6,777  4942,4564,324  6,78031480.125.911.31.96.24.3רמוע
ןובלייע-5191,803  4,741  1,7192,8901,333  4,22230205.798.514.319.96.56.3ןובלייע
טוליע-9951,409  4,527  1,4542,654879  3,5333279.1244.711.031.45.25.4טוליע
להאמ ןיע-3441,508  3,776  1,3082,626806  3,43230119.3262.514.231.9-0.6-0.7להאמ ןיע
איינק ןיע-3061,396  5,145  2,6693,4581,382  4,84025130.874.611.723.00.60.0איינק ןיע
וכע-2741,682  4,694  7102,0462,374  4,42025170.7171.922.610.5-16.8-14.3וכע
לאונמע143,310  11,920  6,57510,1971,737  11,9341751.0104.86.738.8-177.2-175.2לאונמע
  ןדריה קמע-8692,742  10,057  1,1843,8185,088  8,90624149.213.310.33.7-19.3-1.1  ןדריה קמע
  רפח קמע41,774  5,872  5122,4863,391  5,87624281.07.612.213.510.09.4  רפח קמע
  לאערזי קמע-381,508  5,450  7922,3883,024  5,41224210.17.48.59.914.120.2  לאערזי קמע
  דול קמע21,410  5,532  1,1612,7522,758  5,51123217.04.28.621.4-9.6-10.8  דול קמע
איפסע-1,1111,324  4,596  1,2722,2181,267  3,48527208.063.614.919.50.4-1.7איפסע
הלופע-431,672  5,075  3301,8613,065  4,92625198.9109.722.27.8-5.7-4.0הלופע
הבארע-9831,777  3,759  9452,194582  2,77630142.8183.69.632.7-1.4-1.5הבארע
  ןדריה תוברע-423,336  15,902  5,68912,0003,861  15,86121203.33.012.117.7-13.8-13.4  ןדריה תוברע
דרע-4451,908  5,376  9722,6552,167  4,82223165.1171.724.87.8-16.8-2.9דרע
הרערע21,396  3,067  1,0942,492577  3,06929163.7198.514.028.27.07.3הרערע
בגנב-הרערע-2461,981  3,259  1,0052,687327  3,0133038.3124.92.641.9-1.4-0.9בגנב-הרערע
תילתע-1,2671,655  6,288  1,4682,6132,407  5,02121267.148.417.55.5-14.4-13.2תילתע
סידיירופ951,711  3,679  1,2012,6711,103  3,77430117.491.512.426.9-0.5-0.7סידיירופ
הטוספ-2442,283  6,286  2,9424,6121,430  6,04228205.475.215.518.72.53.2הטוספ
(העייקוב) ןיעיקפ-5282,907  6,313  1,7714,3451,441  5,78627202.452.615.320.75.15.5(העייקוב) ןיעיקפ
רוכרכ-הנח סדרפ-7011,296  3,809  5331,4301,678  3,10922239.869.319.410.65.94.7רוכרכ-הנח סדרפ
הייסדרפ01,357  4,410  7821,3482,990  4,33932280.26.813.89.513.59.5הייסדרפ
הווקת חתפ-1132,250  5,101  179864,003  4,98927400.836.315.010.0-2.30.7הווקת חתפ
ןרוצ-1751,439  4,668  9892,0152,479  4,49331238.16.815.320.319.317.1ןרוצ
תפצ-1321,832  5,253  9442,4991,866  4,36523152.1126.313.920.5-12.5-0.7תפצ
םימודק-1,3823,244  10,335  2,2704,4353,474  7,90824184.412.67.233.9-14.4-15.2םימודק
המידק-2501,430  4,931  1,0241,9192,729  4,64826262.830.816.516.928.428.5המידק
הווסנלק-491,396  3,115  9642,232834  3,06632128.4130.38.131.40.31.0הווסנלק
שירח-ריצק-4502,350  5,643  1,7673,1831,566  4,74830224.736.821.016.924.527.1שירח-ריצק
ןירצק-191,688  6,298  1,7803,1292,344  5,47325220.974.626.29.3-4.519.4ןירצק
ונוא תיירק-7842,905  6,117  4181,9463,317  5,26329333.218.816.08.619.018.8ונוא תיירק
עברא תיירק122,296  7,900  2,0694,8671,791  6,6582187.857.810.026.1-13.1-6.8עברא תיירק
אתא תיירק31,805  4,522  3061,7362,719  4,45527209.592.520.45.8-8.3-0.4אתא תיירק
קילאיב תיירק-3341,447  4,493  2031,1193,041  4,16031248.767.820.24.1-10.61.5קילאיב תיירק
תג תיירק-4422,751  6,058  6873,2822,334  5,61626151.4138.530.210.8-15.6-10.2תג תיירק
ןועבט תיירק01,678  4,895  2669803,916  4,89627334.823.815.15.48.48.2ןועבט תיירק
םי תיירק-3891,495  4,222  8011,9601,709  3,66927184.2124.321.91.6-22.7-9.7םי תיירק
םירעי תיירק-6041,677  5,644  2,2843,5531,487  5,0402266.85.74.624.6-18.2-11.8םירעי תיירק
ןיקצומ תיירק-121,129  4,166  3929443,147  4,09130254.467.019.34.49.913.6ןיקצומ תיירק
יכאלמ תיירק-3852,418  5,715  1,7843,6791,651  5,33023160.1182.022.215.5-13.1-13.5יכאלמ תיירק
ןורקע תיירק-4681,223  5,093  1,1111,9982,627  4,62530230.978.118.613.4-6.5-7.4ןורקע תיירק
הנומש תיירק-5433,565  6,793  1,3364,8191,430  6,24924208.384.521.412.50.0-2.4הנומש תיירק
ןורמוש ינרק-5572,119  6,913  1,2954,0092,346  6,35525187.917.810.518.7-8.9-8.7ןורמוש ינרק
המאר-1,0872,623  6,161  1,2433,6441,283  4,92832198.2101.012.318.1-3.2-3.3המאר
ןיעה שאר-3191,478  5,071  4742,0562,695  4,75127256.829.816.217.1-6.8-6.7ןיעה שאר
הניפ שאר352,381  8,072  6531,4676,351  7,81825323.734.114.311.521.623.5הניפ שאר
ןויצל ןושאר-362,547  4,587  181,2893,261  4,55129276.340.915.69.85.77.7ןויצל ןושאר
טהר-311,495  3,309  8262,466811  3,2783168.9343.75.947.42.62.7טהר
תובוחר-4181,979  4,980  61,1573,405  4,56228250.479.016.810.54.96.8תובוחר
הנייר-3611,285  2,867  8741,920586  2,50734123.0127.79.621.210.811.0הנייר
םיסכר11,249  3,945  1,7192,5731,028  3,6011895.056.97.834.2-19.8-20.1םיסכר
םיבשה תומר142,366  6,336  1,2781,8044,546  6,3509355.59.29.212.422.126.7םיבשה תומר
הלמר-4951,820  4,926  5431,7532,678  4,43127185.092.116.915.0-15.5-9.9הלמר
ןג תמר-1092,307  5,095  09624,024  4,98627300.025.314.55.0-10.7-11.2ןג תמר
ןורשה תמר662,650  6,475  01,4135,128  6,54128406.910.212.36.5-5.7-6.0ןורשה תמר
ישי תמר-1061,456  4,862  9001,6062,937  4,54332283.716.316.510.818.517.9ישי תמר
  בגנ תמר1011,009  6,033  1161,1474,981  6,1282389.26.53.410.5-54.058.8  בגנ תמר
הננער52,655  5,371  291,2384,139  5,37628321.711.511.79.31.914.3הננער
ןויצ יבש-3,5493,611  10,341  2,3513,6663,126  6,792 365.714.211.010.3-55.2-56.8ןויצ יבש
םנג-לא םוא - ילבש-6102,084  4,319  1,6783,104605  3,70926162.586.212.932.3-1.8-2.8םנג-לא םוא - ילבש
םולש-בגש52,634  5,788  1,7034,851759  5,6103057.5235.42.546.73.55.5םולש-בגש
בגנ תודש-243,909  8,795  2,8215,9602,811  8,77123187.415.511.618.953.952.7בגנ תודש
תורדש-3862,181  6,705  2,1004,1542,165  6,32021157.9166.626.612.0-5.0-2.0תורדש
םהוש31,353  4,168  3221,3622,762  4,12432274.11.510.819.860.060.6םהוש
  ןורמוש12,360  7,301  1,5484,6591,995  6,65420222.225.212.329.212.620.1  ןורמוש
ימולש72,382  8,570  3,5145,3633,214  8,57726255.599.529.517.264.563.0ימולש
בעש-7631,833  4,703  1,6863,039741  3,78030145.0193.915.424.83.74.1בעש
  בגנה רעש-46,603  15,251  2,0298,0677,179  15,24626166.59.98.06.8-33.012.6  בגנה רעש
  ריפש-9183,410  8,751  1,8884,7353,097  7,83322157.532.79.915.414.014.0  ריפש
םערפש-3091,391  3,328  6401,7741,245  3,01930189.4202.714.524.53.73.0םערפש
ופי-ביבא לת-823,911  8,349  81,1747,093  8,26725460.551.917.05.9-4.0-2.0ופי-ביבא לת
דנומ לת-392,108  6,216  1,1712,6853,492  6,17732317.325.813.913.274.974.4דנומ לת
עבש לת-1551,830  3,497  1,2122,794548  3,3422770.6342.34.252.3-4.3-4.2עבש לת
  רמת36,548  33,262  02,40830,857  33,2651487.16.53.95.2-2.22.2  רמת