הרשויות המקומיות בישראל 2003
רשימות תרשימים מפות לוחות מבוא הקדמת למ"ס

.פרסום הרשויות המקומיות בישראל 2003 מופק במספר פוררמטים נייר, תקליטור ובאינטרנט
הנושאים להלן מחולקים בהתאם לפרסום הנייר. לפרסום הוספנו באמצעות מערכת הממ"ג הקיימת בלמ"ס מפה אינטראקטיבית
,המפה מאפשרת צפיה בנתוני הרשויות בצורה גיאוגרפית מרחבית, יצירה של מפה נושאיות על פי הנתונים הנבחרים
.אפשרות תשאול מרחבי והדפסת מפה. פירוט נוסף על אופן השימוש במפה האינטראקטיבית ניתן למצוא במדריך למשתמש
ומעלה וברזולוציה 1024*768 Internet Explorer 5.5 מומלץ לצפות במפה האינטראקטיבית ב

מפה אינטראקטיבית
מפות סטטיות
מבוא לפרסום הרשויות המקומיות בישראל 2003
הרשויות המקומיות לפי משתנים פיזיים וכספיים-דירוגים
הרשויות המקומיות לפי משתנים פיזיים וכספיים-מספרים מוחלטים
איגודי ערים והרשויות המקומיות המאוגדות בהם,לפי שירות
רשימת ועדות תכנון ובנייה וסמליהן
מפתח יישובים במועצות אזוריות,לפי אלף-בית
לפתיחת המפה האינטראקטיבית

כל  הזכויות  שמורות  © מדינת ישראל 1997   -