הרשויות המקומיות בישראל 2007
רשימות תרשימים מפות לוחות מבוא הקדמה

.פרסום הרשויות המקומיות בישראל 2007(פ"מ 1358) מופק במספר פורמטים  תקליטור ובאינטרנט
 .לפרסום הוספנו באמצעות מערכת הממ"ג הקיימת בלמ"ס מפה אינטראקטיבית
,המפה מאפשרת צפיה בנתוני הרשויות בצורה גיאוגרפית מרחבית, יצירה של מפות נושאיות על פי הנתונים הנבחרים
.אפשרות תשאול מרחבי והדפסת מפה. פירוט נוסף על אופן השימוש במפה האינטראקטיבית ניתן למצוא במדריך למשתמש
ומעלה וברזולוציה 1024*768 Internet Explorer 5.5 מומלץ לצפות במפה האינטראקטיבית ב

מפה אינטראקטיבית
מפות סטטיות
לפתיחת המפה האינטראקטיבית

כל  הזכויות  שמורות  © מדינת ישראל 1997   -