במפה האינטראקטיבית שלפניכם מוצגים
נתוני שנתון סטטיסטי לישראל 55 אשר להם שיוך גאוגרפי. 
מתוך לוחות שנתון אלו נבחרו נתונים ברמות נפות ואזורים טבעיים
באתר ניתן ליצור מפה נושאית של נתונים נבחרים