מערכת המידע הגיאוגרפי (ממ"ג) של הלמ"ס

תחום ממ"ג הוקם בלשכה ערב מפקד האוכלוסין שנערך ב 1995 ומטרתו הייתה למפות בפורמט דיגיטלי את מאתיים הישובים הגדולים דאז, עבור מפקד האוכלוסין והדיור.

כיום, עשר שנים לאחר הפעולה המפקדית פועלת בלמ"ס יחידת ממ"ג העובדת מול כל יחידות הלשכה ומספקת מגוון שירותים בנושאים רבים.

בין השירותים אותה מספקת היחידה ניתן למנות:

 • הקמת בסיס נתונים מרחבי ארצי. בסיס הנתונים כולל את כל שטח המדינה ומכיל רחובות, מבנים, כתובות ועוד. בסיס נתונים זה הנו התשתית לרבות מעבודות הלשכה ומתעדכן באופן שוטף ע"י עובדי התחום.
 • בסיסי נתונים ייעודיים. התחום מקים, לפי בקשה, בסיסי נתונים מרחביים ייעודיים ע"פ נושאים שונים. להלן מספר דוגמאות:
  •  הקמת תשתית למיפוי תאונות דרכים בכל רחבי המדינה הכוללת צמתים עירוניים, צמתים בין עירוניים, דרכים ועוד. על בסיס התשתית מופו תאונות הדרכים במדינה והן קיימות כשכבה ארצית רציפה.
  • מיפוי בתי הספר והתלמידים ברחבי המדינה.
  • יצירת שכבות תשתית עבור מפקד האוכלוסין – תאי דגימה, מנות פקידה.
  • יצירת שכבת קלפיות ואזורים סטטיסטיים.
  • יצירת שכבת שימושי קרקע ארצית רציפה.
 • שירותי סימול ועיגון מרחבי של קבצים אלפא נומריים.
 • שירותי עיבודים מרחביים. מציאת קשרים בין תופעות במרחב, מיפוי תופעות בשטחים מוגדרים ועוד.
 • הפקת מפות. הן מפות נושאיות עבור פרסומי הלשכה השונים, הן מפות עבודה שוטפות (נסקרים בסקרי הלשכה) והן מפות עבור מפקד האוכלוסין.
 • אתר אינטרנט. היחידה הקימה ומתפעלת אתר אינטרנט המכיל מידע רב במגוון רחב של נושאים. באתר ניתן לתחקר מפות אינטראקטיביות ולבצע שאילתות שונות – הן א"נ והן מרחביות.

שירותים ללקוחות חיצוניים

תחום ממ"ג מספק מגוון שירותים בתשלום ללקוחות חיצוניים. בין השירותים ניתן למנות סימול קבצים ועיגונם המרחבי, כולל שיוך לאזור סטטיסטי, מכירת שכבות לשכתיות, עיבודים מרחביים ייעודיים, מכירת פרוייקטים (כאוכלוסיה לפי אזורים סטטיסטיים על גבי שכבות ממ"ג) הפקת מפות ועוד.

השכבות נמכרות ע"פ המחירון המצורף.

עיבודים מיוחדים מחושבים ע"פ עלות יום עבודה.

בין העבודות שנעשו בתחום עבור לקוחות:

§         אזורי תעסוקה  במטרופולין תל אביב, עבור חוקרי האונ' העברית.

§         עיגון דורשי הכנסה וקביעת אזור ניסוי, עבור מנהלת פרוייקט ויסקונסין.

§         השלכת נתונים דמוגרפיים מעודכנים על שכבת א"ס.

§         עיגון מרחבי של קובץ מרשם האוכלוסין.

§         ניתוח דפוסי שימושי קרקע בערים לפי אוכלוסיות, עבור ועדת חוקה, הכנסת.

§         הקמת מרשם מבני ציבור.