שנתון סטטיסטי לישראל מס' 56
מפות
מפה 1: מחוזות, נפות ואזורים טבעיים    
מפה 2: צפיפות אוכלוסייה לפי אזורים טבעיים 2004   
מפתח לסמלים שבמפות: מחוזות, נפות ואזורים טבעיים