שנתון סטטיסטי לישראל מס' 58
מפות
מפה 1: מחוזות, נפות ואזורים טבעיים    
מפה 2: צפיפות אוכלוסייה לפי אזורים טבעיים 2006  
מפתח לסמלים שבמפות: מחוזות, נפות ואזורים טבעיים