שנתון סטטיסטי לישראל מס' 59
מפות
מפה 1: מחוזות, נפות ואזורים טבעיים    
מפה 2: צפיפות אוכלוסייה לפי אזורים טבעיים  
מפתח לסמלים שבמפות: מחוזות, נפות ואזורים טבעיים