במפה האינטראקטיבית שלפניכם מוצגים
. נתוני שנתון סטטיסטי לישראל 66 אשר להם שיוך גאוגרפי
מתוך לוחות שנתון אלו נבחרו נתונים ברמות נפות ואזורים טבעיים
הערות על הנתונים
אוכלוסיה
לוח2.17 יישובים ואוכלוסיה,לפי קבוצת אוכלוסיה,מחוז,נפה ואזור טבעי
לוח2.18 יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה וצורת יישוב
לוח2.27 הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז, נפה, אזור וצורת יישוב
תנועה טבעית
לוח 3.11 לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי מחוז, נפה, אזור, קבוצת אוכלוסייה ודת
משקי בית
לוח 5.18 משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מחוז ונפת מגורים
עבודה ושכר
לוח 12.4 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מחוז ונפת מגורים, יישובים המונים 100,000+ תושבים ומין
לוח 12.16 מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים ודרגת ניידות לעבודה
איכות הסביבה
לוח 27.17  פסולת מוצקה ביתית, מסחרית וגזם, לפי מחוז, נפה ואזור