שימושי קרקע בישראל 2002

טבלת נתונים גאופיזיים מפות לוחות ותרשימים מבוא והסברים


באתר מוצג בסיס נתונים מרחבי ארצי בנושא שימושי הקרקע במדינת ישראל.
בסיס הנתונים יוצר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיתוף ובמימון משרד הפנים, באמצעות  עיבוד ואינטגרציה של מידע, שהתקבל ממשרדים ממשלתיים,מארגונים לא ממשלתיים ומגופים פרטיים.
המפה האינטראקטיבית מאפשרת צפייה בבסיס הנתונים המרחבי, תשאול של בסיס הנתונים  והפקת מפות בנושא שימושי הקרקע.
כמו כן מוצגים באתר לוחות סיכום בפורמט excel על התפלגות שימושי הקרקע לפי מחוזות, לפי נפות ולפי רשויות מקומיות וכן נתונים על צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים ברשויות המקומיות.
באתר מוצגת גם טבלה  של נתונים גאו-פיזיים עבור הרשויות המקומיות. ניתן גם לצפות בדוגמאות של מפות בנושא שימושי הקרקע.
בקרוב תוצג באתר גם מפת צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים לפי אזורים סטטיסטיים.

מומלץ לצפות באתר באינטרנט EXPLORER 5.5 ומעלה וברזולוציה 1024*768

לפתיחת המפה האינטראקטיבית


מדריך לשמוש במפה האינטראקטיבית


מפה אינטראקטיבית
מדריך למשתמש
מפות סטטיות שניתנות להפקה
נתונים מסכמים לפי רשות מקומית - שטחים אחוזים וצפיפות
שימוש הקרקע לפי מחוז ונפה
התפלגות השטח הבנוי לפי שימוש קרקע
מצגת הסבר
מבוא והסברים