מדריך למשתמש
לדף הבית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-יחידת הממ"ג-מדריך למשתמש
לפתיחת המפה האנטראקטיבית


.המפות המיוצרות באתר באמצעות מערכת מידע גיאוגרפי-ממ"ג
:ישנם שני סוגי מפות לבחירה
.מפות סטטיות -מפות נושאיות הנתנות לצפייה בלבד *
. מפה אינטראקטיבית -מפה המאפשרת אנטראקציה רבה עם המשתמש*
המפה האינטראקטיבית מתאימה הן למשתמש הקל בעל ידע בסיסי בשמוש במפה
.והן למשתמש ממ"ג מקצוען ע"י צפיה באתר המורחב

שמוש בממ"ג כדרך ליצירת מפה אינטראקטיבית מסייע בעיקר לתישאול וניתוח של המידע
. המרחבי, וליצוג הכרטוגרפי של המפה
.המפה מסודרת בשכבות מידע שונות זו על גבי זו
:באמצעות סרגלי הכלים ניתן לבצע פעולות רבות
להתמקד באזורים שונים על המפה, לחפש יישויות מסוימות במפה .ולקבל עליהם מידע, לחקור תחומי השפעה ולהדפיס את המפה
להלן מדריך  לשמוש במפה האנטראקטיבית


:עם פתיחת האתר מתקבל המסך הבא
מסך אתר המפה האנטראקטיבית
:להלן  הסבר על הפעולות השונות הנתנות באתר
מסך אתר המפה האנטראקטיבית
מסך אתר המפה האנטראקטיבית
ע"י יצירה של מפה נושאית מתבצע סווג ע"פ קרטריונים של אחת מהשכבות הנתנות לבחירה
על מנת לראות תופעה במרחב לא סביר קיומו של סמל אחד לכל הערכים
 לדוגמא:כדי לבחון בצורה מרחבית את סה"כ האוכלוסיה לסוף 2001 במועצות האזוריות
נבחר את המועצות האזוריות בתפריט היחידה הגאוגרפית
.נבחר את הנושא של אוכלוסיה לסוף 2001 בתפריט הנושאים
נבחר את שיטת החלוקה של הערכים לקבוצות,לדוגמא קטעים עם שכיחות שווה
נבחר מספר קבוצות לחלוקה שלהערכים, לדוגמא 5 קבוצות
מסך אתר המפה האנטראקטיבית
:התצוגה תופיע כך
מפה נושאית
ע"י שנוי השכבה הפעילה ולחיצה על כפתור הזהוי מתקבל המסך הבא
לדוגמא:ע"י שנוי השכבה הפעילה למועצות מקומיות ולחיצה על המועצה המקומית גדרה
.נקבל נתונים נבחרים על המועצה
כל  הזכויות  שמורות  © מדינת ישראל 1997   -